• Darmowy dowóz:
    na terenie Kielc

  • i okolic

  • Godziny pracy:
    16:00 - 21:00

  • Poniedziałek - Niedziela

Ubezpieczenia komunikacyjne Kielce

Ubezpieczenie OC

Od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe)

Przedmiotem Ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie osobie, która została poszkodowana w wypadku lub kolizji. Co więcej, zwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wyznacznikiem w poszukiwaniu odpowiedniego ubezpieczyciela w tym przypadku jest cena, a najtańsze ubezpieczenia w Kielcach właśnie u nas.

 

Ubezpieczenie AC

Auto Casco (ubezpieczenie dobrowolne)

Ubezpieczenie AC chroni pojazd, gdy Ty jesteś sprawcą wypadku lub gdy Twoje auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy nie jest możliwe (np. zarysowanie na parkingu). Ubezpieczenie obowiązuje także przy zderzeniu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, chroni przed kradzieżą i aktami wandalizmu dokonanymi na pojeździe, a także obejmuje szkody powstałe w wyniku oddziaływania sił natury (np. pioruna, powodzi, gradu).

Ubezpieczenie ASS

Assistance (ubezpieczenie dobrowolne)

Dzięki Ubezpieczeniu ASS możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie samochodu zastępczego. Zakres ubezpieczenia ASS może być bardzo szeroki, obejmuje między innymi pomoc w zakresie naprawy pojazdu, organizacji zakwaterowania w hotelu lub przewozu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podróży.

AutoSzyby

Ubezpieczenie szyb samochodowych (ubezpieczenie dobrowolne)

Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyb (czołowej, bocznych i tylnej). Pęknięcie szyby samochodowej jest jedną z najczęściej zgłaszanych przez kierowców szkód. Koszt wymiany jednej szyby może wynieść nawet kilkaset złotych, zaś za sumę kilkudziesięciu złotych w skali roku masz możliwość uzyskania takiej wymiany w kwocie od 1000,00 zł do nawet 5000,00 zł.

Ubezpieczenie NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (ubezpieczenie dobrowolne)

NNW chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to chroni między innymi podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, a także podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania go lub postoju na trasie. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje wypadki również poza granicami Polski.

Wypełnij poniższy formularz a my przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia

Polisy wyliczane są przez specjalistów, a nie maszynę. W związku z powyższym średni czas oczekiwania na wyliczenie składki to 2h, przy czym zastrzegamy iż czas oczekiwania na wyliczenie składki może wydłużyć się maksymalnie do 24h.

Dane kontaktowe

Zostaw nam swoje dane kontaktowe


Dane właściciela pojazdu


Dane pojazdu


miejsce w dowodzie rejestracyjnym - A

Zakres ubezpieczenia


Informacje dodatkowe


Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).